KE8AFR - Newark, OH
35.5°F
B1 Mon
17
 
30
40
 
5%
FW Tue
18
 
23
38
 
0%
SC Wed
19
 
27
45
 
5%
OV Thu
20
 
38
49
 
70% rainshwrs
OV Fri
21
 
40
45
 
90% rain
OV Sat
22
 
34
38
 
60% rain snow rainshwrs snowshwrs
B1 Sun
23
 
30
38
 
10%